FreeBSD Logo               

Skąd pobrać FreeBSD? Wybierz serwer ftp:
 

 


Dokumentacja
 
manuale  
  faq 
 
handbook

Jak to zrobić?
  Instalacja
  Komendy
  Usługi
  Upgrade
  NFS
  Jądro
  SDI-PPP
  Identyfikacja
  Quota
  OpenSSH
  TelnetSSL 
  Agenci MTA
  POP3 i SMTP
  Autoryzacja
  Serwer WWW
  Serwer NEWS
  Serwer Nazw
  ProFTPD
  IPv6
  Squid
  Samba
  DHCP
  Dummynet
  Ipfilter
  PF
  Polonizacja
  VMvare
  Udostępnianie
  Mały Router
 
Terminal
  Linux2FreeBSD

Niusy
  pl.comp.os.bsd

Po polsku
  bsdzine.org
  freebsd.pl
  www.bsd4u.org
  www.bsdguru.org
  bofh.vt.pl

Po innemu
  bsdvault.net
  freebsdhowtos.com
  freebsd-howto.com

LinkowniaStudio reklamowe

Usługi informatyczne MAC 

 

DHCP

 

DHCPD jest implementacją Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oraz implementacją Internet Bootstrap Protocol (BOOTP) (RFC poniżej). W skrócie służy on do automatycznego przypisywania adresów IP hostom w sieciach TCP/IP. W tym artykule opiszę konfigurację działającą bez bólu od jakiegoś czasu w sieci lokalnej z ok. 100 stacjami na windoze i serwerem unixowym z dhcpd, DNS i Sambą.

Konfigurację należy rozpocząć od zainstalowania pakietu isc-dhcp dostępnego w portsach lub na www.isc.org w formie źródeł i poczytania manuali dhcpd(8) i dhcpd.conf(5). To wystarczy, ale jeżeli nie to czytać dalej.

Konfigurowanie serwera

Przed uruchomieniem dhcpd należy wyedytować plik konfiguracyjny znajdujący się w /usr/local/etc/dhcpd.conf. Zawartość powinna być mniej więcej taka:

# dhcpd.conf
#
# Configuration file for ISC dhcpd
#

# identyfikator serwera (nazwa naszego BSD)

server-identifier merkaat; 

# domena i serwery DNS 

option domain-name "blabla.org"
option domain-name-servers merkaat.blabla.org, innyserwerDNS.blabla.org;

# jeżeli mamy końcówki na windoze i tańczymy sambę :)

options netbios-name-servers merkaat;
options netbios-node-type 2;

# czasy (w sekundach) po których przypisane adresy zostaną zwolnione

default-lease-time 86400;
max-lease-time 259200;

# bliższe dane naszej podsieci, dla której serwujemy przydzielanie adresów
# przez dhcpd, gdzie my_net to adres podsieci, my_netmask jej netmaska,
# my_broadcast to adres broadcastowy naszej podsieci, my_router to nasz
# domyslny router, range_start i range_end to granice zakresu przydzielanych
# adresów IP (np. range 192.168.10.20 192.168.10.25 przydzieli sześć adresów
# 20-25. Może być kilka wydzielonych zakresów w ramach podsieci)

subnet my_net netmask my_netmask {
range range_start range_end;
option broadcast-address my_broadcast;
option routers my_router;
}

# opcjonalne statyczne mapowanie adresów IP dla końcówek 
# przyklad: stacja kliencka fear o adresie MAC karty sieciowej 
# 00:a0:c9:1c:27:50. Host musi być wpisany w DNS lub w /etc/hosts
# dzięki temu maszyna fear zawsze będzie miała adres IP przypisany
# jej w DNS lub /etc/hosts

host fear {
hardware ethernet 00:a0:c9:1c:27:50;
fixed-address fear;
}


...tu należy dopisać resztę maszyn z naszego LAN'a i spróbować wystartować 
dhcpd zgodnie z regułami sztuki. Po zbudowaniu pliku konfiguracyjnego ale przed wystartowaniem serwera dhcpd trzeba założyć plik /var/db/dhcpd.leases piszac touch /var/db/dhcpd.leases.

Praktyczna uwaga: jeżeli interesuje nas co się dzieje w naszej sieci, nie warto zostawiać wolnej puli adresów IP, wygodnie jest dopisać wszystkie maszyny z sieci do dhcpd.conf i usunąć wpis range z dhcpd.conf. W tym 
momencie może się wydawać ze cała zabawa z dhcpd to sztuka dla sztuki, ale:

1- jeżeli użytkownik zmieni sobie adres IP w ustawieniach swojej stacji
to sam odetnie się od sieci
2- korzystanie z dhcpd ułatwia konfiguracje sieci na końcówkach.

Konfigurowanie klienta

Załóżmy, że klientem jest jakaś windoze.
W tym wypadku należy ustawić Panel Sterowania->Sieć->Protokól TCP/IP->
Właściwości->Adres IP->Automatycznie uzyskaj adres IP
, oraz także we
właściwościach protokołu TCP/IP Konfiguracja WINS->Użyj DHCP dla rozpoznawania
WINS
.

Jeżeli klientem jest FreeBSD to możemy uruchomić /stand/sysinstall i
w Configure->Networking->Interfaces po wybraniu interface'u wybrać próbę
skonfigurowania jego przez DHCP. Jeśli jest dobrze skonfigurowany dhcpd na
serwerze powinno się udać.

Dodatkowa lektura: dhcpd(8), dhcpd.config(5), dhcpd.leases(5), dhcp-options(5),
dhclient(8), dhclient.conf(8), RFC2132, RFC2131Autor: Sidhe


Lipiec 2001Kontakt  

© 2001-2009 FreeBSD Projekt
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.