FreeBSD Logo               

Skąd pobrać FreeBSD? Wybierz serwer ftp:
 

 


Dokumentacja
 
manuale  
  faq 
 
handbook

Jak to zrobić?
  Instalacja
  Komendy
  Usługi
  Upgrade
  NFS
  Jądro
  SDI-PPP
  Identyfikacja
  Quota
  OpenSSH
  TelnetSSL 
  Agenci MTA
  POP3 i SMTP
  Autoryzacja
  Serwer WWW
  Serwer NEWS
  Serwer Nazw
  ProFTPD
  IPv6
  Squid
  Samba
  DHCP
  Dummynet
  Ipfilter
  PF
  Polonizacja
  VMvare
  Udostępnianie
  Mały Router
 
Terminal
  Linux2FreeBSD

Niusy
  pl.comp.os.bsd

Po polsku
  bsdzine.org
  freebsd.pl
  www.bsd4u.org
  www.bsdguru.org
  bofh.vt.pl

Po innemu
  bsdvault.net
  freebsdhowtos.com
  freebsd-howto.com

LinkowniaStudio reklamowe

Usługi informatyczne MAC 

 

ProFTPD

 

Instalacja

ProFTPd można zainstalować albo z portów /usr/ports/ftp/proftpd.

#cd /usr/ports/ftp/proftpd
# make build
#make install
#make clean

lub ściągnąć odpowiednią wersję z www.proftpd.org.

 

 Konfiguracja

W /usr/local/etc/ znajdować powinien się plik proftpd.conf. Jego przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

ServerName "ProFTPD nazwa.serwera.pl"
ServerAdmin mail@nazwa.serwera.pl
ServerType standalone
DefaultServer on

# Na którym porcie ma nasłuchiwać serwer
Port 21

# Maska dla nowo tworzonych plików i katalogów
Umask 022

# Jako kto ma być uruchomiony nasz proftpd, Jeżeli userzy nie istnieją trzeba ich dodać (adduser)
User nobody
Group nogroup

#Kilka ustawień ogólnych dla serwera ftp
ExtendedLog /var/log/proftp.log
DisplayLogin .welcome
MaxInstances 30
MaxLoginAttempts 5
MaxClients 30 "**** Zbyt duża liczba połączeń ******"
MaxClientsPerHost 2 "***** Za dużo połączeń z jednego adresu IP *****"

# Zakazy i nakazy
<Limit LOGIN>
Order allow,deny
Deny from w3cache.
</Limit>

<Directory /*>
AllowOverwrite on
</Directory>

###############################################################
# #
# Access do ftp anonymouse
# #
###############################################################
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp

#Aliasy do użytkownika ftp
UserAlias anonymous ftp

RequireValidShell off

# Kilka ustawień
AnonRequirePassword off
DisplayLogin .welcome
MaxClients 30 "**** Zbyt duża liczba połączeń *****"
MaxClientsPerHost 2 "**** Za dużo połączeń z jednego adresu IP ****"

<Limit LOGIN>
Order allow,deny
Deny from w3cache.
Deny from .gov.pl
</Limit>

# Odpowiednie prawa dla katalogów ftp
#pub

<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
#incoming

<Directory incoming/*>
<Limit READ>
DenyAll
</Limit>
<Limit STOR>
AllowAll
</Limit>
<Limit MKD>
AllowAll
</Limit>
</Directory>

</Anonymous>
# Koniec konfiga

 

Uruchomienie

Najpierw musimy wyłączyć demona ftpd z /etc/inetd.conf wpisując #

#ftp stream tcp nowait root /usr/libexec/ftpd ftpd -S -l

i uruchomić nasz inetd od nowa

# killall - HUP inetd

 następnie w /usr/local/etc/rc.d/ musi się znajdować plik proftpd.sh

#!/bin/sh

case "$1" in

start)
/bin/mkdir -p /var/run/proftpd
if [ -x /usr/local/libexec/proftpd ]; then
/usr/local/libexec/proftpd && echo -n ' proftpd'
fi
;;

stop)
killall proftpd
;;
*)
echo "$0 start | stop"
;;

esac

 i odpalamy:

 # ./proftpd.sh start


Autor: Grzegorz Jaros

Oficjalna strona projektu ProFTPD: www.proftpd.org


Lipiec 2001

Kontakt  

© 2001-2009 FreeBSD Projekt
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.