FreeBSD Logo               

Skąd pobrać FreeBSD? Wybierz serwer ftp:
 

 


Dokumentacja
 
manuale  
  faq 
 
handbook

Jak to zrobić?
  Instalacja
  Komendy
  Usługi
  Upgrade
  NFS
  Jądro
  SDI-PPP
  Identyfikacja
  Quota
  OpenSSH
  TelnetSSL 
  Agenci MTA
  POP3 i SMTP
  Autoryzacja
  Serwer WWW
  Serwer NEWS
  Serwer Nazw
  ProFTPD
  IPv6
  Squid
  Samba
  DHCP
  Dummynet
  Ipfilter
  PF
  Polonizacja
  VMvare
  Udostępnianie
  Mały Router
 
Terminal
  Linux2FreeBSD

Niusy
  pl.comp.os.bsd

Po polsku
  bsdzine.org
  freebsd.pl
  www.bsd4u.org
  www.bsdguru.org
  bofh.vt.pl

Po innemu
  bsdvault.net
  freebsdhowtos.com
  freebsd-howto.com

LinkowniaStudio reklamowe

Usługi informatyczne MAC 

 

Squid

 

Jest to typowy serwer proxy dla WWW. 

Instalacja

Najprostsze rozwiązanie to instalacja z portów /usr/ports/www/squid-wersja/. Aby móc ograniczać ruch w sieci trzeba skompilować z opcją --enable-delay-pools. W tym celu w pliku Makefile należy dodać tę opcję
Oczywiście potem już tylko należy wydać komendy: make build && make install.


 

Konfiguracja

Aby można było uruchomić squida musimy odpowiednio wyedytować plik konfiguracyjny /usr/local/etc/squid/squid.conf. Oto przykładowy plik:

http_port 3128
icp_port 3130
cache_peer w3cache.icm.edu.pl parent 8080 3130 no-query default
pid_filename /var/run/
connect_timeout 60 seconds
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl manager proto cache_object
acl siec src 192.168.0.0/255.255.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost

http_access allow siec
http_access allow localhost
http_access deny all
icp_access allow all
miss_access allow all

cache_effective_user squid
cache_effective_group nogroup

visible_hostname twoj.host.pl
cache_mgr twoj@email 
cachemgr_passwd pasełko all
acl magic_words1 url_regex -i 192.168
acl magic_words2 url_regex -i ftp .exe  .vqf .tar.gz .gz  .zip .rar .avi .mpeg .mpg .qt .ram .rm .iso .raw .wav
delay_pools 2   
delay_class 1 2 
delay_class 2 3 
delay_access 1 allow magic_words1
delay_access 2 allow magic_words2
delay_parameters 1 -1/-1 8000/8000
delay_parameters 2 32000/32000 8000/8000 600/64000
delay_parameters 2 15650/15650 -1/-1

Odpalamy po raz pierwszy:

squid -z

A teraz możemy już korzystać ze squida. W katalogu /usr/local/etc/rc.d/ znajduje się właściwy skrypt do odpalania squid.sh w którym należy ustawić tylko odpowiednie ścieżki. Oto squid.sh:

#!/bin/sh

PREFIX=/usr/local/
case "$1" in
start)
if [ -x ${PREFIX}/sbin/RunCache -a -f ${PREFIX}/etc/squid/squid.conf ]
; then
(cd /tmp; ${PREFIX}/sbin/RunCache >/dev/null 2>&1 &) ; echo -n ' squid'
fi
;;
stop)
;;
*)
echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" >&2
;;
esac

exit 0

 


Autor: Grzegorz Jaros

Strona projektu: http://www.squid-cache.org/

Dodatkowo polecam poczytać o autoryzacji do squid'a na http://bofh.vt.pl


czerwiec 2001

Kontakt  

© 2001-2009 FreeBSD Projekt
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.